Va aflati aici:

Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

 1. Comisia de specialitate pentru agricultură, buget-finanțe, amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului:

1. Dumitrascu Florel – președinte comisie
2. Tircomnicu Costel – secretar comisie
3. Serban Cristian – membru
4. Cucu Victor – membru
5. Ungureanu Gheorghe – membru

2. Comisia de specialitate pentru sănătate, familie, protecție socială, protecție copii, turism și conservarea monumentelor istorice și arhitectură:

1. Despina Constantin– președinte
2. Ciurea Victor – secretar
3. Cretu Ion - membru

3. Comisia de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățământ, activitate juridică și de disciplină:

1. Ivan Adinel-Constantin – președinte
2. Dogaru Victor – secretar
3. Mocanu Ilie – membru
4. Niculcea Georgel - membru
5. Neagoe Alexandru-Florin - membru 

Program de lucru:

LUNI - VINERI: 8:00 - 16:00