Comisii de specialitate

Primăria Curtisoara

 1. Comisia de specialitate pentru agricultură, buget-finanțe, amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului:

1. Dumitrascu Florel – președinte comisie
2. Tircomnicu Costel – secretar comisie
3. Serban Cristian – membru
4. Grigorie Marian – membru
5. Ungureanu Cosmin – membru

2. Comisia de specialitate pentru sănătate, familie, protecție socială, protecție copii, turism și conservarea monumentelor istorice și arhitectură:

1. Despina Constantin– președinte
2. Ciurea Victor – secretar

3. Comisia de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățământ, activitate juridică și de disciplină:

1. Cretu Ion – președinte
2. Dogaru Victor – secretar
3. Mocanu Ilie – membru
4. Niculcea Georgel - membru
5. Constantin Petre - membru 

Stiri MDRAP

Ultimele stiri